Další služby a produkty

Automatická identifikace

  • docházková evidence, její registrace a následné zpracování
  • otevírání blokových vstupů do chráněných prostor, sledování pohybu osob
  • objednávání a výdej stravy
  • vydávání pohonných hmot a jiných průmyslových kapalin

Zabezpečovací a kamerové systémy

  • zabezpečení obytných a průmyslových prostor
  • předání poplachové zprávy pomocí telefonního modulu
  • napojení na pult centrální ochrany
  • monitorování výrobních procesů
  • sledování kritických míst v dopravě a pohybu osob
  • hlídání historických objektů před poškozením

Informační radary

Zobrazením rychlosti projíždějícího vozidla je podpořena bdělost řidiče, který reaguje na tuto informaci tím, že zpomalí a věnuje větší pozornost oklolí komunikace. Vjezdové radary mají svůj psychologický účinek rovněž na okolí, které sleduje dodržování rychlostních limitů.

Měřiče rychlosti s velkým ukazatelem jsou přínosem k aktivní dopravní výchově a následovně vedou ke snížení nebezpečných rychlostí. Pomocí prokazatelného dlouhodobého působení může být zřetelně zvýšena bezpečnost před školami, nemocnicemi, domovy důchodců, místními vjezdy, obytnými zónami apod.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 19488x, dnes 2x