Další služby a produkty

Automatická identifikace

  • docházková evidence, její registrace a následné zpracování
  • otevírání blokových vstupů do chráněných prostor, sledování pohybu osob
  • objednávání a výdej stravy
  • vydávání pohonných hmot a jiných průmyslových kapalin

Zabezpečovací a kamerové systémy

  • zabezpečení obytných a průmyslových prostor
  • předání poplachové zprávy pomocí telefonního modulu
  • napojení na pult centrální ochrany
  • monitorování výrobních procesů
  • sledování kritických míst v dopravě a pohybu osob
  • hlídání historických objektů před poškozením

Informační radary

Zobrazením rychlosti projíždějícího vozidla je podpořena bdělost řidiče, který reaguje na tuto informaci tím, že zpomalí a věnuje větší pozornost oklolí komunikace. Vjezdové radary mají svůj psychologický účinek rovněž na okolí, které sleduje dodržování rychlostních limitů.

Měřiče rychlosti s velkým ukazatelem jsou přínosem k aktivní dopravní výchově a následovně vedou ke snížení nebezpečných rychlostí. Pomocí prokazatelného dlouhodobého působení může být zřetelně zvýšena bezpečnost před školami, nemocnicemi, domovy důchodců, místními vjezdy, obytnými zónami apod.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku