Jak přejít k NOELU

Každou smlouvu lze vypovědět. Stejně tak je tomu i u smluv na internetové služby, které můžete jednoduše ukončit i v případě, že jsou uzavřeny se závazkem na dobu určitou.

  • Zpracujeme Vám nabídku na vhodný internetový tarif dle vašich požadavků.
  • Připravíme pro Vás výpověď smlouvy u stávajícího poskytovatele služby elektronických komunikací - internetu.
  • Postaráme se o doručení výpovědi stávajícímu poskytovateli internetu.

Jestliže potřebujete okamžitou konzultaci, můžete volat na telefonní číslo +420 607 866 813.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku